Når der anvendes 220 V AC strømforsyning, kan karaktergeneratorerne i de to lanterner låses til netfrekvensen. De vil derfor forblive synkrone, når de startes samtidig. For at kunne starte dem samtidig er det nødvendigt at de tændes fra den samme kontakt. Hvor dette ikke er muligt anbefales det at anvende to "overlappende" karakterer som for eksempel Iso 2 og Iso 4.

Hvis det ikke er muligt at synkronisere de to fyr fra nettet, kan de synkroniseres fra en langbølge-tidskodesender som for eksempel DCF77 in Frankfurt. Hver lanterne er forberedt for indbygning af en modtager med antenne for radiosignalet. Så snart der modtages radiosignal vil lanternerne låse sig til tidskodesenderen. Den nødvendige software for afkodning af tidskodesignalet er allerede indbygges i den mikroprocessor, som genererer fyrkaraktererne. Kortet nedenfor viser det omtrentlige dækningsområde for DCF77.

 

coverage.tif (29740 bytes)